องค์กร

บริษัท Industrial Motion ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 และปัจจุบันให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 615 องค์กรใน 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจัยสำคัญ 4 ประการที่ทำให้เราเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องคือ

  • ตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการทุกรูปแบบ
  • มีสินค้าและบริการที่ล้ำสมัย
  • ดำเนินงานเป็นเลิศ
  • ด้วยทีมงานที่ทุ่มเท

เพราะว่าวงการอุตสาหกรรมไม่เคยหยุดนิ่งและเติบโตขึ้นทุกวัน บริษัท Industrial Motion สามารถตอบสนองความต้องการด้านการจัดซื้อจัดหาของท่านได้ทุกรูปแบบ ทุกเวลา ที่ท่านต้องการ