บริการด้านวิศวกรรมในโรงงานหรือห้องทดลองของคุณ

ในพื้นที่ที่พร้อม เรา IMI ให้บริการด้านวิศวกรรมในโรงงานหรือห้องทดลองของคุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไปได้ด้วยดี วิศวกรของเราจะเลือกใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของคุณทั้งในแอปพลิเคชั่นใหม่และในสายการผลิตปัจจุบันของคุณให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น