การจัดหาเครื่องมือในห้องทดลองและอุปกรณ์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สุขภาพวิทยาหรืองานด้านเภสัชกรรม เรา IMI ช่วยดูแลห้องทดลองของคุณให้ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ เราให้บริการตั้งแต่การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องทดลองไปจนถึงบริการจัดหาอะหลั่ยสำหรับเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้การทดลองทางวิทยาศาตร์ของคุณต่อเนื่องและได้ผลสำเร็จดียิ่งขึ้น