อุตสาหกรรม

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะออกมาจากสายการผลิตหรือหลอดทดลอง IMI ขอเสนอบริการเฉพาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมด้วยสินค้าและบริการจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกมากมาย

  • อุปกรณ์ด้านเภสัชกรรมและการแพทย์
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • ปิโตเลียมและเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศ
  • ยานพาหนะ
  • การผลิตสินค้าไฮเทคและแผ่นเวเฟอร์
  • เซมิคอนดักเตอร์
  • การผลิตแก้วและบรรจุภัณฑ์
  • สินค้าอุปโภคบริโภค
  • สินค้าสำหรับดูแลสุขภาพ
  • การวิจัยและพัฒนา