Công ty

Industrial Motion được thành lập vào năm 1994 và đã phát triển để phục vụ hơn 615 khách hàng trên 30 quốc gia trên thế giới. Sự phát triển nhất quán của chúng tôi đã được dẫn dắt bởi việc cung cấp bốn lĩnh vực tinh thông then chốt:

  • Cung cấp dịch vụ năng động
  • Các giải pháp sáng kiến
  • Xuất sắc trong hoạt động
  • Đội ngủ nhân viên tận tâm

Vì môi trường sản xuất toàn cầu đang phát triển năng động và hội nhập hơn hàng ngày, Industrial Motion cung cấp các giải pháp linh động, theo yêu cầu cho quy trình mua hàng của khách hàng.