Giải pháp kỹ sư tại chỗ

Tại một số địa điểm chọn lọc, IMI có thể cung cấp các giải pháp kỹ sư tại chỗ nhằm giúp khách hàng khắc phục các thử thách gay go nhất. Đội ngủ kỹ sư của chúng tôi mang đến phương pháp tốt nhất kết hợp làm việc với đội ngủ nhân viên của nhà máy dựa trên các ứng dụng mới cũng như sắp xếp hợp lý hóa các hoạt động sản xuất hiện tại của khách hàng.