Thiết bị phòng thí nghiệm và Nguồn cung cấp

Đối với thiết bị công nghệ sinh học, khoa học đời sống, hay dược phẩm, IMI có thể giúp khách hàng ưu tiên tồn trữ và bảo dưỡng các phương tiện phòng thí nghiệm theo yêu cầu đều đặn thường xuyên. Từ việc lắp đặt trọn vẹn các thiết bị phòng thí nghiệm đến việc tái tồn trữ các thiết bị hiện có, IMI có thể mang đến giải pháp gia tăng giá trị cho các hoạt động phòng thí nghiệm của khách hàng.