Khi các công ty theo đuổi việc tiết kiệm nguồn chi phí xa xôi, họ không đánh giá hết rủi ro hoặc trao dồi các kỹ năng kết hợp với thu mua quốc tế. Cấu trúc nội bộ của nhiều doanh nghiệp ngăn chặn họ tránh việc cực đại hóa việc tiết kiệm tiềm tàng đó.

Industrial Motion mang đến phạm vi toàn cầu, sự tinh thông công nghiệp chéo và mạng lưới hậu cần hiệu quả nhằm có thể giúp doanh nghiệp khách hàng cắt giảm chi phí nguồn cho việc bảo trì, sửa chữa, hoạt động và nhu cầu về nguồn nguyên liệu.