Các ngành công nghiệp

Dù cho sản phẩm của khách hàng lệch khỏi dây chuyền lắp đặt hay ống thử nghiệm, IMI cung cấp kiến thức cụ thể về ngành công nghiệp liên quan và thiết lập sức mua từ các đại lý nguồn hàng đầu trên thế giới.

  • Các thiết bị y sinh và dược phẩm
  • Thực phầm và thức uống
  • Hóa chất và dầu mỏ ngoài khơi
  • Máy móc tự động
  • Sản xuất thiết bị bán dẫn kỹ thuật cao
  • Chất bán dẫn
  • Sản xuất thủy tinh và hộp đựng hàng
  • Hàng tiêu dùng
  • Sản phẩm chăm sóc cá nhân
  • Nghiên cứu và phát triển