Giải pháp vận chuyển và hậu cần:

Vì việc vẩn chuyển bằng tàu quốc tế mang tính địa lý và riêng biệt đối với từng mặt hàng, không một đơn vị vận chuyển nào có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ và giá cước tốt nhất đến mọi địa điểm. IMI có các hợp đồng đã thương lượng với nhiều đơn vị vận chuyển trên khắp thế giới. Vì vậy bất kể việc vận chuyển hay địa điểm của khách hàng ở đâu, IMI sẽ tìm ra phương pháp hiệu quả nhất về thời gian và chi phí có thể. Thậm chí khách hàng có thể chọn tàu qua đơn vị vận chuyển riêng của khách hàng và nhờ IMI quản lý việc hậu cần.