Nguồn hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng toàn diện

Hợp nhất tất cả nguồn hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng của khách hàng nhằm cắt giảm tổng chi phí thu được. IMI có thể giúp khách hàng quản lý chi tiết kỹ thuật, việc mua hàng, lưu trữ và việc tiêu thụ nguyên vật liệu gián tiếp. Bao gồm các động cơ môtô, máy bơm, van, bộ phận cảm biến, máy chạy bằng khí nén, thiết bị điện tử, trụ, công cụ, thiết bị bảo vệ và nhiều thiết bị khác. Hệ thống vận chuyển được sắp xếp hợp lý và phân phối đúng lúc của chúng tôi cho phép khách hàng tránh được việc mua hàng trong tình trạng khẩn cấp và giảm thiểu thời gian chết của máy móc.

Hợp nhất các hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng của khách hàng

Industrial Motion là một tổ chức năng động cung cấp các giải pháp dịch vụ năng động theo yêu cầu của khách hàng. Cực đại hóa việc quản lý tiền mặt và hậu cần của khách hàng thông qua các dịch vụ sau đây của chúng tôi:

  • Quản lý Đơn hàng lớn
  • Đơn hàng yêu cầu giao hàng theo lịch trình
  • Đặt hàng ký gửi