Sửa chữa và Kiểm tra Định cỡ

Khi chi phí sửa chữa hầu như chiếm một phần của chi phí mua mới - và kèm với việc bảo hành đầy đủ của nhà sản xuất – nó giúp thiết bị của khách hàng chạy tốt. IMI có thể giúp gia tăng sự sẵn sàng trang thiết bị. Cắt giảm chi phí bảo trì và hoạt động. Và duy trì năng suất lực lượng lao động có kinh nghiệm cao hơn, quản lý tài sản liên tục. Đội ngủ nhân viên sửa chữa và định cỡ có thể quản lý việc hoàn trả thiết bị phòng thí nghiệm và sản xuất của khách hàng cho việc định cỡ và sửa chữa.